Leto 2022 je dokončno za nami

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Od njega smo se definitivno poslovili v torek, 7. marca, ko se nas je 40 članov zbralo na 7. rednem občnem zboru v Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Občni zbor je potekal po ustaljenem postopku. Najprej smo izvolili organe zbora (verifikacijsko komisijo, delovno predsedstvo, zapisnikarja in overovatelje zapisnika) in po ugotovitvi verifikacijske komisije, da smo sklepčni (od 74 članov je bilo prisotnih 40) začeli z delom zbora.

Najprej smo slišali poročila. O delu društva v preteklem letu je poročala Jožica Lampret, predsednica. Uresničili smo ves načrtovani program. Imeli smo šest predavanj, ekskurzijo v Trst, v Ljubljani smo šli po Plečnikovi poti, obiskali Cukrarno in Narodni muzej, se pred Novim letom sprehodili pod lučkami v Arboretumu Volčji potok, v Operi videli Ljubezenski napoj in v Drami Velikega diktatorja. Redno je potekalo sedem krožkov, vodena telovadba ter nordijska hoja. Prejšnje študijsko leto smo v juniju zaključili na Gradišču z recitalom krožka Umetnost branja in pripovedovanja. Takrat je mentor domoznanskega krožka Dušan Štepec tudi predstavil monografijo o kaščah v naši občini, kar je velik in neponovljiv dosežek društva. V oktobru smo, kot je že običajno, izdali glasilo Utrinki in zgibanko kot povabilo k vpisu v naslednje študijsko leto.

O finančnem poslovanju društva je poročala Joža Železnikar. Skupno smo imeli 11.272 € prihodkov, od tega je občina prispevala 3.060 €, Ministrstvo za izobraževanje 1.750 €, drugo smo prispevali člani. Med stroški, ki jih je bilo skupaj 12.278 €, nas je največ stala izdaja monografije o kaščah (3.001 €), sledijo administrativni stroški (1.800 €), nekaj je bilo nagrad in drugih stroškov, povezanih s poslovanjem društva. Prihodki so bili za 1.000 € »prekratki«, ker pa je presežek iz prejšnjih let znašal 3.500 €, smo porabili del tega.

Nadzorni odbor, poročilo je podala Danila Ilešič, je ugotovil, da poročilo o delovanju društva izkazuje resnični prikaz premoženja in ga predlaga Zboru v sprejem.

Na poročila ni bilo pripomb in smo jih soglasno sprejeli. O predvidenih aktivnostih društva od januarja do junija letos je poročala predsednica. V januarju smo imeli predavanje Tomaža Vesela »Nogomet brez žoge« in delavnico »Gibanje starejših«, ki jo je vodila Nika Ferlin. V februarju smo odprli razstavo fotografij Jožeta Gregoriča, obiskali grad Bogenšperg in tam imeli recital ob kulturnem prazniku. V Mestne gledališču smo si ogledali predstavo »Bog masakra«. V marcu smo že imeli predavanje dr. Marije Tomšič o prilagajanju stanovanj starejšim, sledi predavanje Davorja Špeharja o vrtnarjenju. V aprilu bo predavanje o zgodovini razglednic, v Operi pa bomo gledali in poslušali »Italijanko v Alžiru«. Čaka nas še ekskurzija v Škocjanske jame in zaključek študijskega leta.

Kar se tiče finančnega poslovanja do konca tega leta, trenutno vemo, da lahko pričakujemo 6.800 € prihodkov (članarine, občina, Ministrstvo za izobraževanje), povečanih za 2.500 € presežka iz preteklih let. V tem okviru se bomo morali gibati s stroški, pri čemer še vedno ne vemo, koliko bomo morali prispevati za najem občinskih prostorov, v katerih delujemo.

S tem smo dnevni red izčrpali. Sledilo je druženje ob sadnih nabodalcih, ki so nam podprli dušo – izgledala so krasno, in telo – bila so okusna.

Ivančna Gorica, 9. 3. 2023

Joža Železnikar

Fotograf: Jože Gregorič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

© Spletno stran oblikuje Jože Mestnik in uporablja Wordpress
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×