Predstavitev društva

Tretje življenjsko obdobje prinaša več svobode za osebno delovanje in osebno izbiro. Človek spet odkrije sebe, saj je bil v otroštvu in mladosti ter nato v delovno aktivnem obdobju odraslosti pogosto zamolčan. Vse drugo je bilo pomembnejše od osebnih občutkov in nagnjenj. Zunanji pritiski službe in družinske obveznosti z upokojitvijo odpadejo ali se zmanjšajo, s čimer se odpirajo vrata v večjo osebno svobodo, ustvarjalnost in samouresničevanje tudi na novih, še nepreizkušenih področjih.

UTŽO Ivančna Gorica deluje že enajsto leto. V letošnjem letu je vključenih 92 članic in članov. Povprečna starost je 65 let. Naše geslo »širimo obzorja, združujemo ljudi«, udejanjamo v našem programu. 

Cilj UTŽO je spodbujati, razvijati in predvsem omogočiti izobraževanje starejših kot način bivanja in krepitev družbenih vezi za vključevanje v družbo, za prostovoljno delo in aktivno življenje v lokalni skupnosti.

Starejši so neprecenljiv vir znanja, zato lahko tudi sami prevzemajo vodenje dejavnosti, postanejo prostovoljci in prevzamejo aktivno vlogo kot mentorji ali animatorji. Tako se počutijo koristni in stopijo iz vloge tistih, ki pomoč potrebujejo, v vlogo tistih, ki zmorejo in želijo prispevati k družbi.

Aktivno staranje:

Naša osnovna oblika izobraževanja so strokovna predavanja enkrat mesečno, študijski krožki in različne delavnice, ki starejšim omogočajo, da ostanejo fizično in mentalno aktivni: tuji jeziki, računalništvo, fotografija, ustvarjalne delavnice, telovadba, nordijska hoja, likovna dejavnost, razstave izdelkov…Organiziramo tudi strokovne ekskurzije (4 – 5 na leto) po Sloveniji in izven nje.

Nekateri menijo, da je obiskovanje predavanj, krožkov, delavnic… zguba časa. Pa ne bodo nikoli izvedeli, kaj zamujajo. Energijo, ki se pretaka med ljudmi, ko se družijo, izmenjujejo izkušnje in premagujejo lastne ovire, se ne da nadomestiti z ničemer. Poglabljajo se socialni stiki, spletajo se nova prijateljstva in vse to je neprecenljivo.

Vzgoja za starost: Nove izzive vidimo v medgeneracijskem sodelovanju in učenju. Povezovanje generacij je nujno za povezano in solidarno družbo. 

Mladi preko preživljanja skupnega časa s starejšimi lahko pridobijo kompetence in socialne veščine. Poleg tega razvijajo empatijo in način komuniciranja, ki presega predsodke in stereotipe, kar je osnova za strpno in solidarno družbo. Prenašanje tradicionalnih znanj in spretnosti starejših na mlade je izziv, ki ga bo potrebno v prihodnost uresničiti. Mladi imajo znanja iz področja sodobnih tehnologij, ki starejšim omogočajo bolj neodvisno življenje v sodobnem svetu. Zato je treba razviti prostore, kjer bi lahko potekal dvosmerni prenos znanj med generacijami.

Naslov društva

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica

Tel.: 031 730 575

e-pošta:lampretj@gmail.com ,  kimet@slo-kabel.si , utzo-ivancnagorica@gmail.com

spletna stran :    utzo-ivancnagorica.si

Davčna številka: 41785380   

Matična številka: 4088573000

Transakcijski račun : IBAN

     SI56 0204 1026 1982 934 (NLB d.d.)

Upravni in nadzorni odbor

Upravni odbor Društva UTŽO Ivančna Gorica

 • Metka Krajnc, predsednica  040 708 391
 • Lidija Medved , podpredsednica
 • Jožica Lampret, član      031 730 575
 • Milena Vrhovec,članica
 • Matjaž Marinček, tajnik          041 694 698
 • Olga Grum, članica
 • Vesna Celarc,članica
 • Joža Železnik, članica                  051 325 819
 • Marjeta Godec,članica

Nadzorni svet Društva UTŽO Ivančna Gorica

 • Danila Ilešič
 • Miran Grum
 • Milena Zaletelj
© Spletno stran oblikuje Jože Mestnik in uporablja Wordpress