Za nami je volilni občni zbor

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Kot velevajo pravila, smo se v torek, 5. marca, sestali na letnem občnem zboru. Ta je bil poseben zato, ker je bil volilni, kar pomeni, da se je bilo treba odločati o vodstvu društva.

Občni zbor je potekal po običajnem dnevnem redu. Predsednica Jožica Lampret je poročala o delu društva v letu 2023 in ugotovila, da smo izvedli vse načrtovane aktivnosti. O finančnem poslovanju je poročala Joža Železnikar, kjer smo tudi bili uspešni, saj smo v leto 2024 startali s presežkom več kot 4.000 €. Danila Ilešič, predsednica Nadzornega odbora, je poročala, da je bilo lansko finančno poslovanje pravilno dokumentirano in izraža dejansko stanje.

Seznanili smo se s tem, kaj je bilo že narejenega v prvih dveh mesecih letošnjega leta in kaj nas še čaka do konca študijskega leta. V Drami smo v januarju gledali komedijo Skopuh, naš sokrajan – igralec Klemen Janežič pa nas je popeljal po zaodrju. V februarju smo v Drami videli komedijo Kar hočete in imeli predavanje dr. Dušana Pluta »Človek in okolje«. Marca bomo skupaj z Društvom upokojencev šli na ekskurzijo v Benetke in si ogledali opereto Dežela smehljaja v Operi. V aprilu sledi ekskurzija v Čedad in Oglej ter obisk Muzeja krščanstva v stiškem samostanu. 22. maja bo zaključek študijskega leta in počastitev 20-letnice delovanja društva, ki bo v stiški dvorani Kulturnega doma. Program za študijsko leto 2024/25 bomo izdelali avgusta.

Ker je sedanjemu vodstvu društva potekel mandat, je občni zbor sprejel novo vodstvo društva in njegove organe. To so: Metka Krajnc – predsednica in Lidija Medved – podpredsednica. Člani novega Upravnega odbora so: Milena Vrhovec, Vesna Celarc, Marjeta Godec, Jožica Lampret, Joža Železnikar, Olga Grum in Matjaž Marinček, tajnik društva. Člani Nadzornega odbora ostajajo Danila Ilešič, Milena Zaletel in Miran Grum.

Vmes smo, ker Občni zbor s 37 udeleženci ni bil sklepčen. poslušali predavanje policistke in policista iz Policijske postaje Grosuplje o varnosti starejših doma, v prometu in na spletu. Po končanem delu pa smo bili deležni še osvežilne zakuske in v prijetnem druženju zaključili letošnji občni zbor.

Foto: Jože Gregorič

Ivančna Gorica, 7. 3. 2024

Joža Železnikar

© Spletno stran oblikuje Jože Mestnik in uporablja Wordpress
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×