Angleščina na UTŽO – 2.skupina

Svoje znanje razširjamo z učenjem angleščine .

Naša mentorica je gospa Tanja Došlo. Krožek  letos obiskuje 5 članic UTŽO: animatorka Marinka, Eva Mimi, Vladka in Jožica.  Mislim, da skupina obstaja že sedmo leto. Nekatere smo bile čiste začetnice, saj se v šoli nismo učile angleščine. Kljub temu se z veseljem učimo in napredujemo iz leta v leto.

Preberi več “Angleščina na UTŽO – 2.skupina”

Na UTŽO se učimo španščine

V šolskem letu 2015/2016 se je na seznam seznam dejavnosti UTŽO Ivančna gorica prvič uvrstila tudi španščina, ki jo kot materni jezik govori več kot 450 miljonov ljudi v 20-ih državah, po številu govorcev v svetovnem merilu pa jo presegata le angleščina in kitajščina.

Učenje španščine je potekalo na začetniški ravni, na nivoju  A1. Na tečaju je poudarek na vsakodnevnih situacijah, na sporazumevanju, branju in pisanju. Udeleženci spoznavajo kulturo, značilnosti in zanimivosti špansko govorečih dežel, pri tem pa širijo svoj besedni zaklad in utrjujejo slovnico. Tako ure na tečaju niso samo učenje temveč tudi prijetno druženje. Ure so zanimive, zabavne, sproščene. Sedaj se znamo predstaviti v španskem jeziku, se pogovarjati o poklicih, o družini in sorodnikih, naučili smo se poimenovati stavbe in posamezne dele stavb. Pogovarjali smo se o hrani, sadju in zelenjavi. Skozi besedila smo spoznavali nove besede, slovnico, utrjevali komunikacijske sposobnosti, z domačimi nalogami pa smo utrjevali naše pisne sposobnosti.

Preberi več “Na UTŽO se učimo španščine”

Spoznavanje domačih krajev

Sreda je dan, ko se članice domoznanskega krožka podamo na teren, iščemo kašče in spoznavamo kraje. Tokrat smo se usmerile v bližnji kraj Malo Hudo.

Že prej smo poizvedele, da imajo tam dve zidani kašči, ki sta še v uporabi. Doslej smo namreč spoznavale le stare lesene kašče, ki večinoma ne služijo več svojemu namenu, zato je bilo zanimivo videti tudi te, v katere kmetje še spravljajo svoje pridelke, predvsem žito. Preberi več “Spoznavanje domačih krajev”

USTVARJALNE DELAVNICE V VIŠNJI GORI

»Čas, ki ga prebijemo skupaj in ga porabimo za ustvarjanje je najlepše izrabljen čas«.

USTVARJALNE DELAVNICE v Višnji Gori neprekinjeno delujejo že 13. leto.Delavnice  obiskuje 6 članic Društva UTŽO Ivančna Gorica. Pri delu jih vodi gospa Marica Pilko. Družijo  se ob četrtkih  od 9. do 11. ure.

Preberi več “USTVARJALNE DELAVNICE V VIŠNJI GORI”